FULBRIGHT POLYMORPHIA 

“ART SUPPORTS EDUCATION”

Saturday, November 2nd to Saturday, December 7th, 2019

VIEW ALL ARTWORKS HERE

Photos by Fulbright Alumnus Pygmalion Karatzas

The Fulbright Foundation, in collaboration with i-D PROJECTART, presents Fulbright POLYMORPHIA exhibition a grassroots initiative  to support the Fulbright Greece.  All proceeds will benefit the Fulbright Scholarship Program.

The program “Art Supports Education – Fulbright Alumni Art Series” is an initiative which demonstrates that art supports education, just as education supports art. Fulbright artists reciprocate the opportunity they were given, by contributing with their works to support the Scholarship Program.

Participating artists: Erieta Attali, Dora Economou, Efi Chalikopoulou, Leonidas Chalepas, Titina Chalmatzi, Sofia Dona, Fotis Flevotomos, Elias Kafouros, Pygmalion Karatzas, Diane Katsiaficas, Zoe Keramea, Apostolos Kilessopoulos, Sia Kyriakakos, Pelagia Kyriazi, Maria Letsiou, Ioannis Michalou(di)s, Eleni Mylonas, Dimitris Papaioannou + Marilena Stafylidou, Lambros Papanikolatos, Vangelis Pliarides, Loukia Richards, Fotis Sagonas, Alex Simopoulos, Giorgos Taxidis, Antonis Theodoridis, Angeliki Tsoli, Giorgos Tzinoudis, Costas Varotsos, Nikolas Ventourakis, Adonis Volanakis, Kristina Williamson, Zafos Xagoraris, Yiorgis Yerolymbos, Sotos Zachariadis, Theodoros Zafeiropoulos.

Fulbright POLYMORPHIA, with artworks generously offered by Fulbright artist alumni, aims tohighlight the diversity (polymorphia) of expression that characterizes the contemporary visual art scene and the arts in general, an element that is firmly supported by the Fulbright Artist Program.

 Curator: Eugenia Alexaki

Tzinoudis-in-action_1

Fulbright Alumnus Giorgos Tzinoudis in Action